Certifiering

ISO 9001 är en kvalitetscertifiering som hjälper dig att utveckla din verksamhet genom effektivisering, vilket leder till bättre lönsamhet. ISO 14001 är en miljöcertifiering som hjälper dig skapa ett systematiskt miljöarbete inom din verksamhet. ISO 45001 är en arbetsmiljöcertifiering som hjälper dig att möta de högt ställda kraven som finns inom arbetsmiljöområdet.

Samtliga av dessa certifieringar kan vi på IAMIN hjälpa dig att uppnå. De hjälper dig att bygga upp företagets image samtidigt som verksamhetens processer effektiviseras. Låt våra utbildade konsulter hjälpa dig att uppfylla de krav som krävs för en certifiering och se hur ditt företag utvecklas i takt med att ytterligare krav uppfylls.

Fördelar med ISO-certifiering

Bättre företagsimage
Lättare marknadsetablering
Närmare kontakt med kunder
Bättre samarbete med leverantörer