Vad är en standard?

När man talar om en standard syftar man på en gemensam lösning på ett problem som är återkommande. Anledningen till att vi idag har standarder är för att vi enkelt ska kunna åtgärda ett problem när det uppstår. Med standarder skapar vi rutiner som i sin tur höjer kvaliteten och gör att vi kan undvika onödiga missförstånd. Dessutom slipper vi komma på en ny lösning på problemet varje gång det uppstår tack vare standarder.

Certifiering

Som företagare kan du se till att ditt företag blir certifierat mot en standard. Certifieringen innebär att företaget uppfyller de krav som ingår i den standarden. Detta är en kvalitetssäkring som gynnar både dig och ditt företag, men också dina kunder. Hos oss kan du få hjälp med att certifiera dig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – tre viktiga delar av ett företag.