Varför ISO?

Det finns många anledningar till varför ditt företag bör ha en, eller flera, ISO-certifieringar. Det gynnar framför allt dig som företagare och ditt företags utveckling, men också din personal och dina kunder. Det handlar om att skapa en bättre struktur i företaget – på alla plan och för alla berörda.

Varför IAMIN?

Genom att anlita oss på IAMIN kan du vara säker på att du får kompetent hjälp med utvecklingen av ditt företag. Vi är en oberoende partner som hjälper dig att säkerställa att kraven för certifieringar uppfylls. Vi ser dessutom till att hjälpa dig skapa ett hållbart ledningssystem genom att uppdatera de befintliga delarna. Samtliga av våra konsulter är utbildade och har behörighet att utföra revisioner av ledningssystem.